Verwijzen endodontologie, orale kinesiologie, cosmetische tandheelkunde

Ongeveer de helft van onze werkzaamheden bestaat uit 2e lijns endodontologische zorg.

Zoals gebruikelijk gaat het hier om lastig te behandelen wortelkanalen als gevolg van obliteratie, verwijdering van afgebroken instrumenten en herbehandelingen. Toch komen wij ook gevallen tegen die in de algemen praktijk goed zijn te behandelen. Het is echter geen schande om eenvoudige gevallen in te sturen: u bepaalt zelf wat u wilt behandelen of laat behandelen!
In mindere mate wordt er naar ons verwezen voor orale kinesiologie of cosmetische tandheelkunde.
Indien u een patiënt wilt verwijzen kan dit via ons online inschrijfformulier of via de te downloaden PDF-versie.

Endodontologie

Na verwijzing worden patiënten eerst door ons geconsulteerd, waarna een behandelplan wordt opgesteld en besproken.
Behandelingen hebben meestal plaats in twee tempi: dit is voor de patiënt makkelijker te doorstaan en voor de behandelstrategie wat overzichtelijker.
Bij de eerste behandeling wordt het probleem gereduceerd tot een eenvoudig te behandelen wortelkanalenstelsel. Deze zitting bestaat uit bijvoorbeeld het verwijderen van oude obturatie, instrumenten, het passeren van ledges etcetera.
Na deze fase wordt de preparatie meestal aangepast (preflare en relocation), waarna passieve ultrasone irrigatie plaatsheeft, en het element tijdelijk wordt afgesloten met Cavit® en daarover een glasionomeerrestauratie.
In de tweede zitting wordt er verder geprepareerd en na passieve ultrasone irrigatie afgesloten.

Bij herbehandelingen worden sealer en restanten gutta-percha altijd met chloroform uitgewassen. Verder wordt er respectievelijk gespoeld met verwarmde hypochloriet, EDTA, passieve ultrasone irrigatie met hypochloriet, EDTA en weer hypochloriet.
Preparatie heeft plaats met nickeltitanium rotaries na toevoeging van een lubricant.
De vijlsystemen die wij gebruiken zijn: ProTaper®, D – File®, System GT®, S – apex®, BioRace®, ProFile® en Twisted Files®.
Obturatie heeft plaats middels continuous wave of obturation, of hybride techniek. Bij foramina groter dan D 0.70 wordt er geobtureerd met MTA.
Na de endodontische afsluiting wordt de pulpakamer gevuld met composiet en in samenspraak met u kan er voor tijdelijke of definitieve restauratie worden gekozen.
Als stifsysteem gebruiken wij ReleyXTM Fiber Post in combinatie met BuildIt® of PhotoCore® of Enemal Plus Hri®.

Terugrapportage geschiedt op uw verzoek via email of per normale post.

Na ongeveer een jaar zien wij de patiënt terug voor controle van het beloop.

Orale Kinesiologie

Het komt voor dat, bij chronische pijnklachten, de etiologie niet endodontisch is gerelateerd. Mogelijk gaat het dan om de zogenaamde referred pain of kinesiologisch gerelateerde klachten.
In samenspraak met de verwijzer wordt in dergelijke gevallen een behandelvoorstel gedaan. Deze kan bestaan uit spalktherapie al of niet gecombineerd met fysiotherapie.

Cosmetische tandheelkunde

In onze algemene praktijk doen wij veel cosmetische tandheelkunde.
Wij werken veel met directe veneers middels multiple (cosmetic) layer composieten.
Vaak gaat het om verlenging van frontelementen, waarbij verhoging van het beetniveau deel uitmaakt van de behandeling.

Veel collegae zullen dit, met veel plezier en succes, in hun eigen praktijk toepassen. Indien u wordt geconfronteerd met een hulpvraag van een patiënt en het niet aandurft een dergelijke behandeling uit te voeren, kunt u natuurlijk altijd verwijzen.